Drogie Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w
III Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów i Młodych Naukowców

„Per scientiam ad salutem aegroti”

odbywającej się w dniach-10 maja 2014 roku w Bydgoszczy.

     Organizatorem Konferencji jest społeczność doktorantów i młodych naukowców Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy.

      Konferencja ta jest przeglądem prac oraz doniesień naukowych, doktorantów i młodych naukowców z uczelni i jednostek pozaakademickich z całego kraju, zajmujących się w swych badaniach tematyką medyczną. W ramach konferencji odbędą się warsztaty tematyczne a także zostaną wygłoszone wykłady przez specjalnie zaproszonych gości. Dla najlepszych prac są przewidziane nagrody i możliwość publikacji prac pełnotekstowych w czasopiśmie „Medical and Biological Sciences” – wyd. CM UMK. Za uczestnictwo w konferencji każdy uczestnik, oprócz certyfikatu ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych.